Omegnen

Omegnen

Gården “Ulvgraven” ved indkørslen til Agersted fra nord.

Ulvgraven

 

Luftfoto: “Skovledetvej” mod nord med angivelse af gårdnavne

Omegn nord

 

Luftfoto “Skovledetvej”  mod syd med angivelse af gårdnavne

Omegen syd