Nyheder

Sommerferie

 

Vi holder sommerlukket i Arkivet. Har du brug for os i ferien, er du velkommen til at kontakte ét af bestyrelsesmedlemmerne.


 

______________________________________

Marts 2019

51 medlemmer var samlet i Rosendalcentret den 25. marts

Generalforsamlingen blev ledet af  Peter Bach, der styrede os gennem dagsordenen.
Formandens beretning ved Margot S. Olesen, blev godkendt. Margot afsluttede med at meddele sin afgang fra arkivets bestyrelse.
Regnskabet blev godkendt, og en vedtægtsændring, der medførte at foreningen nu også får en næstformand, blev vedtaget.
Der var ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen var hurtigt overstået.:

Peter Bach og Jesper Herløv blev genvalgt, og Halvor Hansen blev valgt ind i bestyrelsen.
Som suppleant genvalgtes Tom Jensen, og Sten Midjord blev genvalgt som revisor.
Revisorsuppleant blev også et genvalg af Henrik Kristensen.

Under punktet evt. takkede bestyrelsen Margot S. Olesen for hendes 35 års virke i lokalarkivet, og overrakte en lille gave.

Efter generalforsamlingen viste Peter Bach billeder fra Heiltofts arkiv, og så drak vi kaffe.
Aftenen sluttede med filmpremieren på ”Historien om Agersted Brugs.”.
Alt i alt en et hyggeligt medlemsarrangement.

 

______________________________________

Generalforsamling og filmaften

(Kun adgang for medlemmer. Medlemskab af 50 kr. kan tegnes ved indgangen,)

Mandag den 25. marts kl. 19.00 afholdes generalforsamling i Rosendalcentret. Dagsorden i. flg. vedtægterne. På valg til bestyrelsen er: Margot Olesen, Peter Bach og Jesper Herløv.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Foreningen er vært ved en kop kaffe og brød. Øl og vand kan købes.

Efter generalforsamlingen har vi premiere på filmen. ”Historien om Agersted Brugs – 1924 -2019. Historien fortælles af nuværende og tidligere uddelere, og er krydret med masser af fotos og filmklip fra årene, der er gået.
Filmen giver et tilbageblik på tiden, hvor Agersted var en handelsby med mange forretninger.

Kom og se den spændende historie om din dagligvareforretning.


 

2018

Foredragsaften med Per "Sme"

Mandag d. 12. november, var vi 48 tilhørere, der fik en munter og interessant aften, i selskab med Per Jensen. Han fortalte levende om hans opvækst i Agersted, og sit senere virke som journalist.  Foredraget var i to dele, og i kaffepausen, hvor der blev spist æbleskiver, var der god småsnak ved bordene, ikke mindst omkring Per Jensen. Foredraget var ledsaget af en mængde billeder fra Pers liv,

Bl.a. om møder med flere kendisser, tiden på aviserne, og ikke mindst om TV-tiden, som han nyligt er pensioneret

 

______________________________________

Generalforsamling:
Generalforsamling afholdes mandag d.26 marts 2018 i Rosendalcentret kl. 19.00.

Dagsorden i følge vedtægterne.
Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8. dage før forsamlingen.

1. Valg af ordstyrer.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Valg til bestyrelsen.
På valg er: Jens Jakob Jakobsen og Peter Sørensen
5. Valg af 2. suppleant.
På valg: Per Overby
Valg af Revisor.
På valg: Karin Kirk.
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen serveres kaffe/te med brød.
Under kaffen vil vi vise billeder taget af Heiltoft- Agersteds fotograf gennem årtier.

Film:
Vi slutter med en film. I anledning af Agersted Drengeorkester´s 60 års jubilæum, er der lavet en film om garderne, deres betydning for byen og for de mange medlemmer gennem tiden. Filmen indeholder mange gamle billeder og filmklip med garderne.

Bemærk: Gratis adgang og kaffe/brød.
Kun adgang for medlemmer.
Medlemskab kan oprettes ved indgangen .
Medlemskab pr. år. 50, - kr Husstand: 75 .- krDejlig foredragsaften

Mandag d.27 oktober, havde vi besøg af Lykke Olsen, Museumsinspektør ved Brønderslev Kommune,
der talte om de skæve eksistenser fra Østvendsyssel . Det var et medlevende, interessant og også lidt
morsomt foredrag. 43 var mødt frem, til den hyggelige aften, og de hyggede sig både under foredraget,
men også med hyggesnak , mens der blev spist æbleskiver og drukket kaffe.


Foredragsaften.
Mandag den 27. november kl. 19.00 på Rosendalcentret, får vi besøg af museumsinspektør Lykke Olsen, Museerne i Brønderslev Kommune.
Hun vil fortælle om:

Hyl-Søren, Rasmus Knar og andre skæve eksistenser i Agersted og omegn

En spøjst udseende mand på krykker kom humpende på landevejen, og landsbyens drenge gør sig klar til at råbe efter ham. To forhutlede skikkelser med en hund i hælene banker på og beder om nattely i stalden.  En kraftig mand med buskede øjenbryn og hvidt kindskæg smører koncentreret en væske på en gæsts betændtes tand

Den haltende Hyl-Søren, den kraftige Rasmus Knar og de to tiggere Løjthe-Grethe og Kræn Eg kendte alle i Agersted og omegn sidst i 1800-tallet, for de var blandt områdets skæve eksistenser.
De kendes stadig af mange lokale i dag

Kræn Eg og Løjthe-Grete  Hyl-Søren

                                                                                        

 

Alle lokalsamfund havde deres skæve eksistenser ”i gamle dage”, som alle kendte. Det havde Agersted og opland også, og de var foruden de allerede nævnte også de farverige rejsende familier, som boede i Sømosen og ved Dorf sidst i 1800-tallet. Lykke Olsen fortæller historierne om deres liv på kanten af det etablerede samfund, som ofte så skævt til dem. De fleste af dem levede mest på landevejen eller i usle hytter og levede bl.a. af at sælge småting, tigge, udøve magi eller for de rejsendes vedkommende ved skærsliberi, musik eller som artister. De fattigste af dem som Hyl-Søren og Løjthe-Grethe frygtede fattiggården over alt andet, men endte alligevel deres dage dér. Foredragsholderen kommer derfor også ind på fattigvæsenet sidst i 1800-tallet. Det moderne (velfærds-) samfund har fjernet de skæve eksistenser, som måske nok var farverige indslag i hverdagen, men hvis liv også viste skyggesiden ved datidens samfund.

Entré: 

50 kr. incl. kaffe/te med æbleskiver
(Medlemmer af arkivet: der opkræves 25 kr. ved indgangen for kaffe/te og æbleskiver.)


Maj

Vi har haft bestyrelsesmøde den 8. maj, hvor vi konstituerede os som tidligere, altså med Margot Olesen som formand, Peter Sørensen som kasserer og Jesper Herløv som sekretær. Vi har fået en programmør til at udvikle et arkiveringssystem til arkivets billeder, og det er nu færdigt. Vi skal så i gang med at lægge data ind på de mange tusinde billeder.
Vi har besvaret en del forespørgsler om oplysninger og materiale.
Vi har fastlagt foredraget i november. Det kommer til at dreje sig om ”originaler fra Østvendsyssel i det 18. århundrede”- du kan godt begynde at glæde dig.

Fra udstillingen. Foto: Peter Sørensen

 

April 

Vi har lavet en udstilling i et butiksvindue på Dronninglundvej 2 (tidligere ”Skibelund”) og vi ser rigtig mange standse og studere billederne.

Den første udstilling består af nogle af Heiltofts billeder samt gårdmalerier.

Udstillingen er planlagt udskiftet i september

______________________________________

27. marts afholdtes generalforsamlingen.

44 var mødt op. Vi kom hurtigt igennem dagsordenen, med Pater Bach som dirigent. Margot holdt en fyldig beretning om året der er gået, der blev godkendt ved akklamation. Ligeledes blev regnskabet fremlagt af Peter Sørensen, og godkendt. Der var ingen indkomne forslag. Til bestyrelsen blev genvalgt Margot Olesen, Peter Bach og Jesper Herløv.  Til Første suppleant valgtes Tom Jensen og til revisor genvalgtes sten Midjord. Endelig blev Henrik Kristensen genvalgt som revisorsuppleant. Da ingen havde noget til punktet eventuelt takkede Peter Bach for god ro og orden, og generalforsamlingen var slut

 

Så var det tid til kaffen, og Peter Bach havde lavet en kavalkade af billeder fra Heiltofts arkiv, der blev vist under kaffen og gav anledning til mange kommentarer og vækkede minder. Det samme gjorde filmen ”Agersted – Landbrug og Byliv” der blev vist som afslutning på en god aften.

 

Flot fremmøde til en generalforsamling. Foto: D.Primgaard.

Inger Sørensen stod for den lækre kringle og kaffen. Foto: D.Primgaard

 

 

______________________________________

Ordinær generalforsamling - mandag den 27. marts

 

... med billeder, film og gratis kaffe m. brød

(Medlemsaften- mød op !!!)

Mandag d. 27. marts.  kl. 19.00 på Rosendalcentret.

Dagsorden i flg. vedtægterne. Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før .

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning. V/ Margot S. Olesen
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab V/ Peter Sørensen
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter.

    På valg er:

    Bestyrelsen:     Margot  S. Olesen

                        Peter Bach

                                Jesper Herløv

                                        suppleant : Ny-valg

                                 Valg af revisor.  På valg: Steen Midjord

  1. Eventuelt

 

 Der er mulighed for køb af øl og vand.

 

 

Efter Generalforsamlingen

 

...  er foreningen vært ved en kop kaffe/te med brød. Mens vi får kaffe, vil der blive vist billeder fra fotograf Heiltofts arkiver. Her efter vises gamle smalfilm:

 

 

”Agersted...Landbrug og byliv”

Vi skal se en film på en lille halv time, der viser glimt fra Agersted i 60´, 70´, og 80´erne.

Naturligvis er der billeder af garder (det mest filmede i Agersted!) men også hverdagssituationer og billeder af by og land taget ”fra oven af”.

 Vi skal besøge en gård i 60´erne , se landbrugsarbejder og følge lidt af moderniseringen i landbruget, hvor meget ændrede sig fra 50´- 70´erne.

 

2016

______________________________________

Foredrag

Den 28. november 2016 havde vi besøg af Museums-inspektør Jens-Christian Hansen,

der holdt et levende og medrivende foredrag om krigen i Østvendsyssel.

Vi var 36 der hørte den spændende fortælling, der var krydret med billeder.

Jens- Christian Hansen talte i to timer, kun afbrudt af en kop kaffe med en

æbleskive til, og fik belyst krigen i Østvendsyssel på bedste vis.

Billede fra foredraget

______________________________________

Referat fra Generalforsamlingen den 14.03.16

Læs den HER 


 

______________________________________